Transhumanisme - Er det skævt?

Rasmus Munch, Katja Andersen, Kiki Hirsch & Daniel Wakefield

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I opgaven diskuteres argumenter for og imod transhumanismen, med særlig henblik på de lighedskonsekvenser, et transhumanistisk samfund eventuelt vil medføre. I opgaven tages der udgangspunkt i biokonservatisten Fukuyama og medstifteren af den transhumanistiske organisation, Nick Bostrom. Fukuyama opstiller på baggrund af transhumanisternes ønske om at optimere mennesket, tre scenarier, der ifølge ham, er med til at øge den eksisterende ulighed i samfundet. I disse, argumenterer han for at man ikke bør modificerer mennesket, da den “menneskelige essens” vil forsvinde og væsener uden denne, ikke længere vil have samme rettigheder som mennesket i dag. Bostrom argumenterer imod dette synspunkt og slår fast at transhumanisterne udelukkende ønsker at forbedre menneskets livskvalitet og han stiller sig uforstående over hvorfor modificeringen af mennesket vil krænke dets rettigheder.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) BasisBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jan. 2009
VejledereThomas Søbirk Petersen & Magnus Dahl

Emneord

  • Posthumanisme
  • Nick Bostrom
  • Bostrom
  • Transhumanisme
  • Lighed
  • Fukuyama