"Trampolines vs. Matrices" - How is the integration practice of the refugee NGO Trampoline House in Copenhagen grounded in colonial thought?

Julia Christina Ochmann

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Denne bacheloropgave i Kultur- og Sprogmødestudier undersøger hvordan integrationen af flygtningesamfundsprojektet og NGO’en, Trampoline House, i København er baseret på en kolonial tanke. Bachelorprojektet blev skrevet i samarbejde med organisationen, på baggrund af at forfatteren afsluttede en 15 måneders praktikplads hos Trampolin House. Dette speciale bygger i vid udstrækning på empirisk materiale, som blev samlet gennem semistrukturerede interviews og deltager observation. Interviewerne er repræsentanter for forskellige grupper inden for Trampoline House-samfundet, herunder flygtninge og asylansøgere, frivillige, praktikanter og medarbejdere. Den teoretiske ramme er inspireret af dekolonial tænkning og undersøger magtstrukturer ved hjælp af Walter Mignolo's teori om kolonimagtmatrixen. Dette begreb anvendes i analysen for at afsløre hierarkier inden for integrationen af Trampoline House; som også omhandler faktorer, der fører til undertrykkelse af samfunds-medlemmer. Opgaven konkluderer, at visse grupper inden for samfundet står overfor udfordringer inden for deres integrationsproces, især ikke-vestlige kvinder, mens der overfladisk bliver skabt en følelse af fællesskab og lighed.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2019
Antal sider40
VejledereAnne Brædder