Trængselsproblemer i hovedstadsområdet – en analyse og diskussion af Infrastrukturkommissionens betænkning

Mike Ø. K. Jensen, Christian G. Christensen, Freja R. G. Rasmussen, Jakob D. Klausen & Stephanie Yeshe Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I København og omegn har man de senere år oplevet store trængselsproblemer på vej- såvel som jernbanenettet. Det har store samfundsøkonomiske omkostninger, og trafikfremskrivninger viser, at trængselsproblemet blot vil blive forværret med årene, hvis man ikke agerer. Derfor valgte regeringen i 2006 at nedsætte en Infrastrukturkommission, der havde til formål at komme med løsninger på trængselsproblemet. Dermed skulle kommissionen også være med til at tegne investeringerne i infrastrukturen indtil 2030. Gennem en analyse og diskussion af den regeringsnedsatte Infrastrukturkommissions betænkning søger dette projekt at svare på, hvorvidt kommissionens anbefalinger kan løse de trængselsproblemer, vi oplever i københavnsområdet. Dettes gøres bl.a. ved hjælp af Anthony Giddens’ teorier om modernitet og tid-rum-relationerne og Malene Freudendal-Pedersens strukturelle fortællinger om rutiner, tillid, vaner, m.v.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jun. 2008

Emneord

  • bil
  • transport
  • trængsel
  • Infrastrukturkommission