Træ til energi - på naturens præmisser: Wood for energy - in balance with nature

Trine Anemone Andersen, Christina Ellegaard Fich, Rasmus Nør Hansen & Michelle van Velthoven Utzon-Frank

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger ud fra et livscyklusorienteret perspektiv potentialet i certificeringsudspillet fra Sustainable Biomass Partners (SBP), til at sikre en bæredygtig produktion og anvendelse af træbiomasse til energi i de danske centrale kulkraftvarmeværker. Undersøgelsen afgrænses til at fokusere på påvirkning af drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren i forbindelse med udvinding og afbrænding. Herigennem konkluderes det at det er vigtigt at sikre kulstofbalancen gennem bæredygtigt skovbrug og optimering af ressourceeffektiviteten. SBP’s certificeringsudspil vurderes til at være mangelfuldt, delvist grundet kompleksiteten og usikkerheder i udregningsmetodikkerne og dels grundet uambitiøse reduktionskrav, der muliggør lav virkningsgrad. Det diskuteres herefter at der er manglende økonomiske og strukturelle incitamenter til at øge virkningsgraden.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 jan. 2014
VejledereTyge Kjær

Emneord

  • virkningsgrad
  • kulstofbalance
  • ressourceeffektivitet
  • træbiomasse
  • energiomstilling
  • kraftvarmeværker
  • bæredygtig skovdrift