Torvehallerne & den gode historie

Emil Nielsen, Sine Cecilie Peerstrup Kowalczyk, Christel Gudbjerg, Andreas Benthien & Lærke Vest Boysen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger Torvehallernes intenderede målgruppers opfattelse af Torvehallerne, samt hvordan denne viden kan bruges til at styrke Torvehallernes storytelling på tværs af digitale medier. Projektets empiriske data er indsamlet i to ekspertinterviews, samt to fokusgruppeinterviews med fire informanter i hver. Vi har taget vores teoretiske afsæt i strategisk kommunikation og herunder benyttet teori omkring transmedia storytelling, samt VCI-modellen udarbejdet af Mary Jo Hatch og Majken Schultz. Projektets resultater viser, at de intenderede målgruppers image-forståelse af Torvehallerne ikke direkte stemmer overensstemmelse med Torvehallernes vision, men at Torvehallerne gennem en ændring i deres kommunikation kan skabe en skarpere og mere præcis historie omkring Torvehallerne.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider54
VejledereEmil Andersen

Emneord

  • transmedia storytelling
  • VCI
  • Torvehallerne
  • image