Tonen i 30’erne - Demokratidebatten, massekultur, køn og seksualitet i Danmark

Stine Hansen, Thomas Hansen-Nord, Lasse Byung Juncher, Louise Understrup & Coralie Viaud

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores opgave omhandler Danmark i 1930’erne og er delt op i to hovedtemaer, hvor vi i begge analyserer ungdomspolitiske tidsskrifter. Det første tema omhandler køn og seksualitet, hvor vi gør rede for seksualitetsdebatten og ungdommens tanker samt bekymringer herved. Det andet afsnit drejer sig om massekulturen, hvori vi ser nærmere på nogle af de kulturelle strømninger, der findes. For at belyse ovenstående har vi benyttet udvalgte akademikere og politikere, der aktivt indgik i de forskellige debatter. Ydermere har vi draget nytte af repræsentanter fra de forskellige tidsskrifter, da de giver et reelt billede af, hvorledes den debatterende tone er i 1930’erne. Opgaven giver et overblik over periodens relevante problemstillinger indenfor kulturdebatten og giver samtidig en forståelse for, i hvilken grad demokratidebatten implementerer sig i relevante debatemner.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereClaus Bundgård Christensen

Emneord

  • Danmark
  • Demokratidebatten
  • Køn
  • Massekultur
  • Seksualitet
  • 30´erne