Toksicitet af Halloysite og Kaolin in vitro

Patrick Jack Vognstoft, Fahima Yasen, Mads Teglhus Henriksen & Martin Fromberg

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I dette projekt er formålet at undersøge toksiciteten af nanoclay på muselungeceller in vitro i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø (NFA). Der er udvalgt fire typer Halloysite nanorør (HNTs), kaolin og to kontroller. Af de fire HNTs, er to af dem blevet modificeret og to er ikke-modificeret. Der blev opstillet seks koncentrationer, inklusiv negativ kontrol, som blev benyttet til alle nanopartiklerne til at muliggøre et sammenlignelighedsgrundlag. Herefter bliver muselungecellerne eksponeret for disse koncentrationer i et døgn, hvorefter antallet af døde celler måles. Resultaterne fra dette forsøg har vist at der kan påvises toksisk effekt i især Natural HNT og ikke-modificeret Dragonite HNT, hvorimod modificerede Dragonite HNTs har vist mindre toksiske effekter. Hvorfor der ses lavere toksicitet i de modificerede Dragonite HNTs, kan skyldes de kemiske modifikationer, som de er undergået. Alternativt kan det skyldes sonikeringen, hvor der ikke er taget forbehold for modificerede, og eventuelt strukturmæssigt svagere, nanopartikler. De strukturmæssige svagheder kan ses på undersøgelsen med mikroskop, som viser beskadigede nanorør. Kaolin viste relativt lave dødeligheder, men var mere toksisk i sammenligning med de modificerede Dragonite HNTs. Afslutningsvis er der udarbejdet forslag med henblik på fremadrettet arbejdet med hensyn til videre undersøgelse af akut toksicitet af HNTs in vivo.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato15 dec. 2017
Antal sider50
VejledereKenneth klingenberg Barfod

Emneord

  • nanopartikler
  • hnt
  • halloysite