Toiletkoncert under Storkespringvandet

Simone Degen, Astrid Martin, Maria Haarbye, Oskar Prip, Rasmus Rost & Zakarias Souary

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi ønsket at ændre på publikums opfattelse af et sted med udgangspunkt i vores design og opførelse af en koncert på toiletterne under Storkespringvandet på Amagertorv i København. Derudover har vi undersøgt, hvilken virkning stedet havde på performancen og de optrædende. I vores tilrettelæggelse, udførelse og efterfølgende evaluering har vi benyttet os af teoretikerne: Mike Pearson, Murray Schafer, Willmar Sauter med flere, der med teorier, begreber og analytiske værktøjer har muliggjort vores analyse af eventet. Under og efter eventet har vi gennem observation, semistrukturerede interviews og et fokusgruppeinterview indsamlet empiri om publikums opfattelse af eventet. Vi kan derudfra konkludere, at vi har ændret på publikums opfattelse af toiletterne. Ved at få publikum til at opleve stedet gennem en koncert, har vi ændret på deres restored behavior. Stedet har med sin særlige akustik og unikke narrativ og diskurs udgjort et dominerende element i publikums oplevelse af performancen, hvilket har medvirket til at gøre vores toiletkoncert til noget helt specielt. Koncerten har ligeledes fungeret som en promovering af de optrædende.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2014

Emneord

 • Schechner
 • anderledes
 • Diksurs
 • Narrativ
 • Sted
 • Sauter
 • koncert
 • Jantzen
 • Pearson
 • Lyd
 • Schafer
 • Toiletkoncert
 • Etnografi
 • Site-specific peformance