To meter bræmmer langs vandløb - effekt og ovreholdelsesgrad

Eva Birch Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler § 69 i Vandløbsloven om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb og søer. Fokus er på overholdelsen af bræmmerne i Danmark, som belyses ved gennemgang af fire vandløb i Gundsø kommune, ved brug af ORTO flyfoto, SPOT satellitfoto samt opmåling af bræmmerne i felten. Bræmmernes evne til at tilbageholde næringsstoffer og sediment anskueliggøres gennem faglitteratur og publikationer om emnet. Bræmmebredden er den mest afgørende faktor for tilbageholdelse af næringsstoffer og sediment, og der inddrages værdier for fosforkoncentrationer for at vurdere, om 2 meter brede bræmmer er tilstrækkeligt i Danmark. Det konkluderes, at bræmmer har en nedsættende effekt på udvaskningen og erosionen af sediment og næringsstoffer til vandløb. En bredde på 2 meter er ikke tilstrækkeligt til at nedsætte fosforkoncentrationer i danske vandløb, herunder Maglemose å og Hove å, som indgår i feltarbejdet.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • bræmmer
  • kvælstof
  • vandløb
  • fosfor