Tillidsbaseret Lean - et læringsperspektiv

Ronnie Christian Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet undersøger, hvordan Tillidsbaseret Lean kan forstås som en katalysator for læring. Dette betragtes ud fra teori omkring læring og læringstransfer samt baggrundsteori om Lean-metoden samt Tillidsbaseret Ledelse. Dette suppleres med empiri indsamlet af LivingLean og empiri jeg egenhændigt har indsamlet. Analysen viser, hvordan Tillidsbaseret Lean kan forstås ud fra læringsteori, og hvordan Tillidsbaseret Lean gennem et udviklingsprojekt kan forstås som en katalysator for læringsprocesser. Derudover fremanalyseres det, hvordan læringstransfer er til stede i den udvalgte case. Det konkluderes, at der i forbindelse med implementeringen af Tillidsbaseret Lean har været fokus på læringstilgangen, og at denne har ligget op ad Elkjærs (2004) tilgang til læring, mens læringstransfer har været muliggjort gennem fokus på, og forbedring af forskellige faktorer der påvirker læringsmiljøet og fremmer læringstransfer.

UddannelserVirksomhedsledelse, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 apr. 2014
VejledereJørgen Ravn Elkjær

Emneord

  • Tillidsbaseret Lean
  • Udviklingsprojekt
  • Tillid
  • Lean
  • Tillidsbaseret Ledelse
  • Læring
  • Konsulent
  • Transfer
  • NCC