Tillid i Teori og Praksis: Tillid

Melanie Dam Engstrøm, Emilie Lundstrøm Søborg, Mikkel Aakjær Abben, Emilie Victoria Lauring Nørby & Mette Meldorf Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume:
I det følgende projekt vil vi fokusere på de forskellige planlægningsmæssige udfordringer, ledelsen møder i arbejdet med tillidsbaseret ledelse. Ledelsen udgør vores hovedfokus  og projektet vil være baseret, på betydningen af ​​selvfremstillingen i arbejdet med tillid i en offentlig organisation. Vores intention er, at kunne belyse de forskellige måder ledere fremstiller sig selv på og hvordan de ønsker at deres medarbejdere ser demer. Derudover ønsker vi at belyse, hvilke faktorer der forårsager variation fra leder til leder i deres selvfremstilling. Vi har udført fem interviews med ledere på forskellige niveauer og i forskellige organisationer, som danner grundlag for vores empiriske materiale. Interviewene fokuserer på forskellige aspekter af selvfremstilling og er baseret på lederens subjektive syn på, hvordan deres medarbejdere skal se dem. Analysen vil derfor være baseret på disse interviews. Vi har valgt sociologi som vores hovedfag, da teorien tilhører det sociologiske felt. Til at analysere vores interviews har vi benyttet Niklas Luhmanns teori om personlig tillid og selvfremstilling. Derudover har vi valgt teorien udviklet af Thygesen, Vallentin og Raffnøes, som også er baseret på Luhmanns teori om tillidsbaseret ledelse og deres måde at definere forskellige typer af ledere. Endeligt bruger vi en teori om de forskellige niveauer af tillid i en organisation, der ifølge teorien skal overvejes, hvis man ønsker at arbejde med tillid i organisationen. Igennem hele projektet bliver det klart, at der er en bred variation i måder at opnå og opretholde tillid i en organisation. Disse forskellige måder påvirkes både af størrelsen af ​​organisationen, jobbets karakter og ved de personlige variationer man møder hos den enkelte leder. Det kan konkluderes, at der i arbejdet med tillidsbaseret ledelse, opstår komplekse udfordringer, grundet mange forskellige opfattelser af tillid. Vores teori støtter tanken om, at selvfremstilling er nøglen til tillid. Det empiriske materiale viser en forskel fra leder til leder i, hvilke tanker de gør sig om deres egen selvfremstilling. Ud fra dette kan vi konkludere, at tillidsbaseret ledelse er individuelt og skal defineres fra organisation til organisation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2016
Antal sider52
VejlederePoul Bitsch Olsen

Emneord

  • Tillidsbaseretledelse
  • Tillid
  • Selvfremstilling
  • Personlig tillid