Tillid i krise - Finanskrisens påvirkning af social og institutionel tillid i Europa: Trust in Times of Crisis - The effect of the financial crisis on social and institutional trust in Europe

Casper Gronemann & Morten Kjærulff Jespersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale studerer tillidens udvikling i Europa før, under og efter finanskrisen (år 2004 – 2012). Via data fra European Social Survey søges en forklaring på, hvorfor udvalgte europæiske lande – Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrig, England, Ungarn og Irland – har så store afstande i tillid. To aspekter af tillid undersøges: social tillid (den generaliserede tillid til andre mennesker) og institutionel tillid (den generaliserede tillid til samfundets institutioner). Analysen består af tre dele: (1) En undersøgelse af, om de socioøkonomiske forhold i hvert land kan forklare forskellene i tillid. (2) En analyse af, om landenes forskelligartede velfærdsregimer, samt forhold som institutionel kvalitet og indkomstulighed, kan forklare forskellene i tillid. (3) Et studie af finanskrisens påvirkning af tilliden i de udvalgte lande. Specialet konkluderer, at mens socioøkonomiske faktorer kan forklare en del af forskellen i tillid, er det langt fra en udtømmende forklaring. Samtidig illustreres det, hvordan landenes velfærdsregimer har en dobbelt påvirkning på tillid: dels producerer de forskellige niveauer af tillidsskabende, socioøkonomiske omstændigheder, og dels påvirker de tillid direkte. Det vises også, at finanskrisen havde en effekt på niveauet af institutionel tillid, men at den sociale tillid er gået anderledes fri af denne påvirkning – i hvert fald midlertidigt.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jan. 2015
VejledereEjrnæs Anders

Emneord

 • Putnam
 • Tillid
 • Institutioner
 • Welfare
 • Lighed
 • Velfærd
 • Equality
 • Finanskrisen
 • Trust
 • Institutions
 • Financial crisis