Tildækningsforbuddet og dets konsekvenser for det danske samfund

Fia Eydunsdóttir Hoydal, Ellen Christine Nygaard & Cecilie Malmberg

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler tildækningsforbuddet, som trådte i kraft den 1. august 2018. I den forbindelse har vi kigget på, om der findes en sammenhæng mellem ens omgangskreds og ens holdning til forbuddet, samt om forbuddet er en gavnlig løsning i forsøget på undgå distinktionen mellem de forskellige kulturer i det danske samfund.
Projektets problemformulering lyder således: Med udgangspunkt i tildækningsforbuddet, hvorledes kan integrering af fremmedkulturer i vores omgangskreds have en effekt på vores syn på disse fremmedkulturer? Og er forbuddet en hensigtsmæssig løsning for at opløse distinktionen mellem kulturer?
For at besvare denne problemformulering er, der blevet benyttet forskellige teorier og begreber. Disse inkluderer Erving Goffmans teori om stigma, Kirsten Hastrups gennemgang af forskellige kulturbegreber, Thomas Hylland Eriksens teori om etnicitet og Michael Foucaults teori om magt.
I analysen bliver der taget udgangspunkt i databehandlingen af vores primære data i form af en chi-i-anden test, samt en analyse af lovforslaget i forbindelse med vores teorier. Vores primære data består af en spørgeskemaundersøgelse vedrørende ens holdning til tildækningsforbuddet og ens omgangskreds.
Der kan ud fra disse analyser og teorier konkluderes, at der er en tendens til, at omgangskredsen har en effekt på vores syn på fremmedkulturer, samt at forbuddet ikke er en brugbar løsning i forhold til opløsningen af distinktionen mellem kulturerne.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider43
VejledereJesper Visti Hansen

Emneord

  • Tildækningsforbud
  • Maskeringsforbud