Til- og fravalg af MFR-vaccinen

Anna Lærke Aagren, Josefine Maria Sochacka-Ebbesen, Sabrina Øster & Anne Mette Bøje-Hansen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

På baggrund af faldende flokimmunitet og mæslingeudbrud i Europa, har en gruppe borgere i Danmark fremstillet et borgerforslag. Borgerforslaget lyder på, hvorvidt MFR-vaccinen skal være et lovkrav for børn, der starter i offentlig institutioner. Vi ønsker i den forbindelse at undersøge holdningerne til MFR-vaccinen blandt forældre med børn i offentlige institutioner i Egedal kommune.
Metode: Projektet er udarbejdet i samarbejde med Egedal Kommune, hvorfor vi på kommunikationsplatformen Famly har distribueret et spørgeskema til forældre med et barn i offentlig daginstitution i denne kommune. Spørgeskemaet undersøger forældrenes holdning til valg, ansvar og etik i forhold til MFR-vaccinen. På baggrund af svarene ønsker vi at se om forældrene mener, at ansvaret skal ligge hos dem selv eller hos staten.
Resultater: 671 respondenter deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Ud fra deres svar kunne vi se, at 96% af forældrene mener, at de bør have ansvaret for, at deres børn vaccineres. Modsat mener 53% af forældrene, at staten burde have ansvaret for, at børn i Danmark vaccineres. Yderligere mener 59% af forældrene, at MFR-vaccinen bør være et lovkrav for at kunne gå i en offentlig daginstitution.
Konklusion: Forældrene i Egedal kommune mener, at ansvaret for at deres børn får MFR-vaccinen ligger hos dem selv og ikke hos staten. Samtidigt ses der en tendens for, at såfremt trusselsniveauet for mæslingeudbruddet stiger, desto mere tilbøjelige er forældrene til at lade staten intervenere. Yderligere ses det, at forældre med en mellem- og lang videregående uddannelse i høj grad går ind for et individualiserende sundhedsvalg. Dette kan skyldes strukturen i det danske velfærdsregime.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider59
VejledereEva Vibeke Kofoed Pihl

Emneord

  • MFR-vaccination