Tigers samarbejde med Misaki Kawai

Lisbeth Dall Sørensen, Christina Thomsen Nielsen & Christian Schultz-Lorentzen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Resume
Denne opgave er baseret på en interesse i at undersøge hvorledes Tigers kunder opfatter samarbejdet mellem Tiger og den japanske kunstner Misaki Kawai, samt hvorvidt dette samarbejde har en effekt på kundernes perception af Tiger som brand.
For at finde et svar på vores problemformulering har vi taget udgangspunkt i teorier omhandlende erhvervelse af konkurrencefordele, oplevelsesøkonomi og branding strategier. Herefter har vi suppleret med Pierre Bourdieus teori om kapitalformer, for at få det sociologiske aspekt ind i analysen af kunderne.
Vi har fundet indikationer på, at Tiger benytter samarbejdet med Misaki Kawai til at differentiere sig igennem co-branding. Vores analyse af kunderne gennem kvantitativ- og kvalitativ empiri i sammenhæng med Pierre Bourdieus kapitalbegreber tyder på, at der kan være tendens til en sammenhæng mellem en persons sociale rum og hvorvidt man vurderer, at projektet styrker Tiger som brand. Dette kan tydes ud fra det faktum at respondenterne med høj kulturel kapital også vurderer samarbejde som værende styrkende for brandet Tiger.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider59
VejledereFlemming Bahner

Emneord

  • Co-branding
  • Oplevelsesøkonomi
  • Pierre Bourdieu
  • Michael Porter