Thorkild Hansen & the Non-white

Björn Hakon Lingner

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Abstract Det foreliggende speciale beskæftiger sig med Thorkild Hansens såkaldte ”slave-trilogi”, bestående af de tre bind Slavernes Kyst, Slavernes Skibe og Slavernes Øer som udkom i de sene 1960erne og som beskriver den danske involvering i den transatlantiske slavehandel og kolonialisme på begge sider af Atlanten. Specialet tager afsæt felterne postkoloniale studier og critical race & whiteness studies og sigter efter en kritisk læsning af Thorkild Hansens 3-bindsværk i lyset af teoretiske ståsteder taget fra disse to felter. Overordnet er det teoretiske perspektiv baseret på den jamaikanske filosof Charles Wade Mills arbejde, men trækker også på andre teoretikere fra begge felter, her i nogen omfang på Edward Said. De to teoretiske felter føres sammen for at muliggøre en læsning af slave-trilogien der undersøger Hansens bøger med hensyn til hvordan hvidhed, her forstået som et Eurocentrisk ståsted der baserer sig på kolonialismens racistiske diskurser, racialiseret europæisk identitetsdannelse og et epistemologisk perspektiv der baserer sig på universaliseringen af kontingente europæiske perspektiver, har manifesteret sig i teksten. Hvidhed som et teoretisk koncept er her baseret på erkendelser af racisme-studier fra forskellige ikke-europæiske kontekster, det postkoloniale felt, samt forskellige skandinaviske, specielt danske forskeres arbejde med hvidheds-perspektiver i en dansk kontekst. Hvidhed bliver først historiseret for at vise dets socio-politiske konstruktion over tid, og der vises hvordan disse konstruktioner kan være forskellige i forskellige kontekster. Derefter bliver Thorkild Hansens slave-trilogi indplaceret på denne tidslinie og læst fra et teoretisk/metodisk standpunkt der forstår hvidhed som en diskursiv strategi som i sin soecifikke udforming står i direkte sammenhæng med den specifikke historiske kontekst slave-trilogien blev skrevet i. Analysen viser dette fra 4 forskellige vinkler, som er Hansens epistemologi, hans repræsentationer af ikke-hvide, brugen af vold i teksten og tilsidst Hansens behandling af forskellige historiske skikkelser. Specialet slutter med at diskutere erkendelserne som analysen har fundet frem til.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato8 maj 2013
VejledereLars Jensen

Emneord

  • Slavery
  • slave trilogien
  • Historiography
  • Thorkild Hansen
  • Critical Race Studies
  • Racism
  • Whiteness
  • Postcolonial Studies