The transcriptional activity of the Yes-associated protein 1 promoter in colon cancer cell lines

Nazu Salehi, Rikke Nørgaard Nielsen, Shukr Naser Karim Naser, Josephine Birkkjær Kristensen & Monika Scheuer Fløjborg

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Kolorektal cancer kan opstå grundet en misregulering af tumor supressorgener, onkogener
eller signaleringsveje. To af signaleringsvejene, der er involveret i kolorektal cancer, er
Hippo og Wnt. Bestanddelene af Hippo signaleringsvejen interagerer med Yes-associated
Protein 1 (YAP1). Caudal-type homeobox 2 (CDX2) protein, fra det transkriptionelle
regulatoriske netværk, har vist at regulere transkriptionen af YAP1 i kolorektal cancer celler.
Normalt regulererer YAP1 og CDX2 udtrykkelsen af gener i proliferation, celle interaktioner,
celle migrering og tumorgenese. Formålet med dette projekt er at undersøge om YAP1
promoteren og promoter med enhancer virker i forskellige kolonceller. Hensigten med dette
er at benytte Caco-2, T84 og LS174T som celle modeller for kolonceller, hvor nyrecellen,
HEK293, bliver brugt som en negativ kontrol. I dette forsøg vil der blive målt på promoter
aktiviteten med eller uden enhancer via. et promoter reporter assay. Dette assay benyttes til at
måle luciferase og β-Galactosidase aktiviteten. Der vil blive udført en Student T-Test for at
undersøge om der er en signifikant forskel mellem plasmiderne, der indeholder YAP1
promoter med eller uden enhancer. I vores forsøg fandt vi, at der ingen signifikant forskel var
på aktiviteterne med promoter og enhancer for hver cellelinje. Der sås dog en tendens til
forskellige transkriptionelle aktiviteter i de forskellige cellelinjer. Vores resultater blev
sammenlignet med andre studier hvilket viste, at der var en signifikant forskel i aktiviteterne,
med promoter og enhancer, i de forskellige kolorektal cancer cellelinjer og at der ingen
signifikant forskel var i nyrecellelinjen.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogEngelsk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider39
VejledereSylvester Larsen

Emneord

  • YAP1
  • Colon cells
  • Colon cancer
  • CDX2