The Role of Foreign Direct in Export Diversification : A Case Study of Ghana

Kwabena Ababio Adwabour

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Mange afrikanske lande med hovedsageligt eksportdrevne økonomier har været alt for afhængige af nogle få primære traditionelle råvarer. Det efterlader deres økonomier sårbare for de uophørlige udsving på råvaremarkedet, og har gjort mange økonomier i Afrika ustabile og uforudsigelige. For at afhjælpe dette, har disse afrikanske lande åbnet deres økonomier op for FDIs (Foreign Direct Investment) med en målsætning om at facilitere eksportdiversifikation.
Denne opgave undersøger, hvorvidt FDIs bidrager til eksportdiversifikation ved at benytte ikke-traditionel landsbrugseksport (NTAEs) som stedfortræder for eksportdiversifikation med udgangpunkt i Ghana som casestudie. I forbindelse med dette spørgsmål, vil undersøgelsen yderligere belyse, hvordan FDIs bidrager til eksportdiversifikation. For at besvare disse spørgsmål benytter opgaven sig af både kvantitative og kvalitative metoder baseret på Ridwan et. al. eksportdiversifikationsmodel. Ved hjælp af simpel lineær regression for den kvantitative data og ekspertinterviews, finder opgaven frem til, at indstrømning af FDIs bidrager marginalt til væksten i NTAEs i Ghana. De udenlandske investeringer bidrager gennem teknologioverførsel, international marketing og kompetencedeling (vidensdeling). Baseret på udviklingsstatsteori antyder opgavens resultat, at det marginale bidrag fra FDIs på NTAEs i Ghana er påvirket af en svag statslig kontrolmekanisme. I den forbindelse anbefaler undersøgelsen, at regeringen i Ghana anvender flere foranstaltninger til at kontrollere, hvordan FDI'er engagerer sig i landet.

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Master
SprogEngelsk
Udgivelsesdato30 maj 2018
Antal sider64
VejledereLone Riisgaard