The Practice of Identity: High-Skilled Chinese Migrants in Denmark

Marina Lehmann & Josefine Søndergaard

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Denne projektopgave undersøger identitet og tilhørsforhold til højtuddannede kinesiske
migranter i Danmark. Vores formål er at analysere, hvilke faktorer der påvirker deres identitet og
følelse af tilhørsforhold, og hvordan de praktiserer deres identitet og forhandler social
positionering under disse faktorer. Selvom identitet er et omskifteligt koncept, kan det siges at
blive påvirket og rekonstrueret af de kulturelle og samfundsmæssige normer, som
vedkommende bor i, især når det er en kultur og et samfund, der står i modsætning til det, hvor
vedkommende er født. Faktorer såsom blandt andet integration, social integration og kulturelle
forskelle har en væsentlig indflydelse på ens identitets- og tilhørsforhold når vedkommende
flytter på tværs af landegrænser. Analysen af interviews viste endvidere, at disse faktorer ikke
alene har indflydelse på en persons identitet, men et kryds af alle elementer har stor betydning
for, i hvilket omfang en person praktiserer sin identitet og sin sociale positionering i samfundet.
Til sidst har kulturelle og samfundsmæssige møder vist hvordan identitet kan rekonstrueres og
social positionering kan forhandles gennem forskellige strategier.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider40
VejledereSusanne Jacobsen Perez