The Meaningful City

Anne Ji-Mi Herngaard & Frida Astrid Ulrik-Petersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Udgangspunktet for dette speciale er at undersøge hvilke potentialer, der ligger i street art som et kommunikativt medie. Målet med specialet er derfor at undersøge, hvordan street art er i stand til at skabe oplevelser i byrummet, og hvordan street art oplevelser kan bruges i planlagt kommunikation. Vi bevæger os dermed ind i et relativt nyt kommunikationsfelt, som kaldes oplevelseskommunikation. I det samfund vi lever i i dag – og som vi i specialet betegner som værende postmoderne – er oplevelser blevet en eftertragtet vare. Mennesker både efterspørger og bruger i højere og højere grad oplevelser som en del af deres livsstil. Det postmoderne danner derfor en ramme for specialet, da det udgør den virkelighed, som vi tænker mulige kommunikationsindsatser ind i. Vi har valgt at analysere værkerne af tre amerikanske street art kunstnere for derved at kunne drage konklusioner om, hvilke kommunikative egenskaber street art kan siges at besidde. Men for at være i stand til at begive os ud i street artens mange facetter og foretage en kvalificeret analyse af dens kommunikative virkemidler, har vi lavet empiriske undersøgelser af, hvad street art er, og hvad der karakteriserer mediet. Gennem denne undersøgelse giver vi således en introduktion til, hvordan street art kan defineres, hvad motiverne bag udtrykket er, samt hvilke forskellige udtryksformer mediet indeholder. For at kunne begive os ud i en analyse af hvordan de forskellige værker skaber oplevelser, præsenterer vi først vores teoretiske fundament for analysen: Oplevelsen som kommunikation. Her skitserer vi, hvordan oplevelsen kan siges at kommunikere og kommer ind på problematikken omkring, hvordan en oplevelse kan videregive en intenderet mening til modtagerne af kommunikationen og derved skabe en meningsfuld oplevelse. Vi har derfor sammensat et oplevelsesdesign bestående af flere forskellige oplevelseselementer, hvorved kommunikatører kan designe en oplevelse, som engagerer modtagerne i det kommunikerede. Analysen består af fire forskellige hoveddele. I den første del griber vi værkerne an fra en lingvistisk vinkel og fokuserer på værkernes kommunikative egenskaber – hvordan de er i stand til at danne mening, og hvordan de taler med deres eget sprog. Vi har i den forbindelse fundet ud af, at værkerne skaber nye meninger og giver anledning til nye definitioner, når værkerne spiller sammen med byen. I anden del af analysen benytter vi os af vores oplevelsesdesign til at finde ud af, hvordan værkerne er i stand til at engagere beskuerne gennem de forskellige oplevelseselementer. Det leder os hen til at svare på første del af vores problemformulering om, hvordan street art er i stand til at skabe oplevelser. Vi kan dermed udlede, at street art i høj grad skaber oplevelser via det sceneri og de omgivelser, det befinder sig i: Byen. Derudover kan vi udlede, at street art altid vil skabe oplevelser og engagere beskueren gennem den uforudsigelighed og det overraskelsesmoment, der ligger i mødet med værket. I tredje del af analysen bruger vi vores opnåede resultater og de kriterier, som vi mener, der skal opfyldes, for at der kan være tale om en street art oplevelse, til at undersøge, hvordan mediet kan bruges i planlagt kommunikation. Vi har i den forbindelse fundet ud af, at der er både muligheder og begrænsninger for mediet, når der skal tages højde for formål, målgruppe og indhold af det kommunikerede. I sidste del af analysen præsenterer vi en case, hvori vi eksemplificerer, hvordan street art oplevelsen kan bruges som planlagt kommunikation i en kampagne for trafiksikkerhed. Vi planlægger kommunikationsindsatsen ud fra vores egne resultater og kriterier som et eksempel på, hvordan street art mediet kan blive til et medie for planlagt kommunikation.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatEngelsk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato12 dec. 2008
VejledereLisbeth Thorlacius

Emneord

  • oplevelseskommunikation
  • det postmoderne
  • street art
  • planlagt kommunikation
  • det postmoderne individ
  • by og byliv