The mass cultivation potential of the cyclopoid copepod Apocyclops royi: The effect of population density and food type on growth and reproduction

Katrine Nygaard Jørgensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Aquaculture er opstået som respons på den globale efterspørgsel på fisk. Dog har de fleste havfisk brug for store mængder levende mad i deres tidligste livsstadier dvs. larvestadiet. Hjuldyr og Artemia er almindeligt brugt, men resultere i forskellige vanskeligheder in form af kultivering og nærings utilstrækkeligheder. Et alternativ kunne være fritlevende vandlopper, men også her opstår der vanskeligheder. Kultivering af vandlopper er et meget tids-, penge- og arbejdskrævende job og der bør gøres en indsats for at optimere disse processer til et industrielt niveau. Dette kandidatprojekt vil stræbe efter, gennem eksperimentelt arbejde, at finde den optimale densitet som vandloppen Apocyclops royi kan kultiveres ved uden at det påvirker dens frugtbarhed. Ydermere vil dette fokusere på at finde en alternativ fødekilde til mikroalgen, her Rhodomonas salina, som er både tids-, penge-, og arbejdskrævende fødekilde at producere. Derfor fodre vi vandloppen A. Royi med billigt, nemt at vedligeholde og lettilgængeligt gær (Saccharomyces cerevisiae), for at kunne evaluere om det kan erstatte alger som fødekilde. Vi fandt at frugtbarheden er densitetsafhængig med optimum på 600 ind. L-1. Det ser ikke ud til at frugtbarheden er påvirket af populations kompositionen. Ydermere fandt vi at føde typen har en effekt på vækstraten, da de gærfodrede vandlopper resulterede i en signifikant langsommere vækstrate end de algefodrede vandlopper. Dog havde det ingen effekt på overlevelsesraten at fodre vandlopperne med enten alger eller gær. Ydermere fandt vi ingen statistisk forskel i det elementelle (CHN) indhold af hverken fødekilderne eller de alge- og gærforede vandlopper. Endeligt fandt vi at der var statistisk mere af de essentielle fedtsyre ALA, ARA, DHA og EPA i algerne end i gæren, men ingen forskel i vandloppernes væv, med undtagelse af DHA, som var statistisk højere i de gærfodrede vandlopper. Af dette kan vi konkludere at nauplii stadiet i de gærfodrede vandlopper af A. royi har potentialet til at erstatte det nuværende brug af hjuldyr som føde til første-spisende fiskelarver, da de har en overlegen næringsværdi og den rette størrelse. Med dette på sinde vil vi anbefale at denne art bliver brugt til masse kultivering af fiskelarver i aquaculture. Videre er det nødvendigt at der bliver lavet studier i at oplyse mekanismerne bag A. royis trofiske opgradering af kort fedtsyrekæder såvel som optimere kultiveringsforholdene til at maksimere populationsdensiteten for denne art.

UddannelserAlmen Biologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato14 dec. 2018
Antal sider50
VejledereBenni Winding Hansen

Emneord

  • Vandlopper
  • Copepoder
  • Aquaculture
  • Fecundity
  • Population density