The Linguistics of Development Aid

Johan Schou Jansen & Emilie Lykke

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har taget udgangspunkt i den offentlige debat, som udviklingsminister Christian Friis Bach skabte i Danmark over sommeren 2013. Projektet har undersøgt det sprog, som Friis Bach har brugt til at tale om udvikling, i lyset af en debat om den nye udviklingsstrategi. Dette er foregået gennem en analyse af både et interview af Friis Bach og et efterfølgende debat indlæg skrevet af ham og udgivet i avisen Politiken, samt en tale til som udviklingsministeren gav til folketinget angående netop denne strategi. Analysen er fremført ved hjælp af Stuart Halls repræsentationsteori, hvor fokus blandt andet har været på typer, stereotyper og myter. Herigennem ses det at Friis Bach skaber kategorier, af både dem som støtter hans strategi og dem der er imod den. Han bruger disse kategorier til at legitimere hans meninger og metoder. Den liberale myte, menneskerettigheder og danske værdier, samles i en hybriddiskurs for at argumentere for rigtigheden af den udviklingsstrategi han præsenterer. Ved at sætte det fundne sprog i relation til Arturo Escobars argument om at udvikling er en vestlig opfindelse, bliver det vist, at Friis Bach taler ind i en overordnet udviklingsdiskurs. Det bliver yderligere vist, at selvom Friis Bach argumentere for at han har skabt en ny udviklingsstrategi sammensat af universelle komponenter, taler han om den i et sprog som er baseret på et forholdsvist smalt grundlag af vestligt skabte diskurser som liberalisme og danske værdier. Dette projekt står således som et kritisk indlæg i debatten angående den hvordan den danske udviklingsbistand bør forvaltes og forstås.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato8 jan. 2014
VejledereNanna Kirstine Leets Hansen

Emneord

  • Development aid
  • Human Rights
  • Stuart Hall
  • Christian Friis Bach
  • Arturo Escobar
  • Representation Theory