The Hope of The Sensuous: En undersøgelse af det kritiske blik og den hengivne krop

Nana Elisabeth Paja Senderovitz

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Det Sanseliges Håb –
En undersøgelse af det kritiske blik og den hengivne krop
Min interesse i denne undersøgelse er baseret på personlige erfaringer fra performance-eksperimentet Sisters Academy og er rodfæstet i et ønske om at undersøge den æstetiske dimensions potentiale samt hengivelse og kritik. Specialet omhandler begrebsapparatet ‘det kritiske blik’ og ‘den hengivne krop’ og hvordan disse begreber indvirker på de sanselige eksperimenter foretaget i Sisters Academy. Det er bearbejdet med afsæt i Maurice Merleau-Pontys udlægning af fænomenologi, og jeg har undersøgt problemstillingen på baggrund af notesbøger fra 30 gymnasieelever, som har deltaget i Sisters Academy. Mine kernebegreber, det kritiske blik og den hengivne krop, er konceptualiseret med udgangspunkt i Josephine Machons begreb ‘immersion’, Massumi’s ‘intensiveret nærvær’ samt Gavin Butt, Irit Rogoff og Eve Sedgwicks perspektiver på kritik. Begrebsapparatet er navngivet af Gry Worre Hallberg. Jeg har konkluderet, at det kritiske blik og den hengivne krop manifesteres som to forskellige deltagelsesmodi i Sisters Academy. De indvirker konstant på hinanden og rummer forskellige potentialer i relation til det sanselige eksperiment. Den hengivne krop har potentiale til at åbne op for nye værensmodi og måder at interagere på og har yderligere evnen til at udvide vores spillerum. Den hengivne krop kan også være en reflekterende krop. Hengivne deltagere kan føle sig begrænset af de som tilgår oplevelsen med et kritisk blik. Det kritiske blik kan samtidig være en sårbar krop. De to deltagelsesmodi forholder sig begge til frygt og frygten for det ukendte, og samtidig er deres forskellige måder at forholde sig til frygt på også en af de ting, som adskiller dem. De to begreber mødes i krydsfeltet, i hvad jeg har kaldt ‘den indlevede krop’, der tager form som en kritisk praksis, som udspiller sig performativt i mødet mellem deltageren og eksperimentet.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 dec. 2017
Antal sider67
VejledereMonna Dithmer & Karen Sjørup

Emneord

 • sanselighed
 • æstetik
 • læring
 • Massumi
 • Machon
 • hengivelse
 • kritik
 • transformation
 • Butt
 • Sedgwick
 • Rogoff