“THE HAPPINESS IN LEARNING’’ Læring og aftraditionalisering blandt kinesiske studerende i Shanghai: 'THE HAPPINESS IN LERANING' - Learning and breaking with tradition among Chinese university students in Shanghai

Alexander Ahrenkiel Bendt Støvelbæk, Anna-Sofie Bruun, Charlotte Madvig Schmidt, Camilla Baumgarten, Stine Bøgh Enevoldsen, Celina Bækgaard, Margit Lundø Jensen & Camilla Helner Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport er skrevet på baggrund af et feltarbejde foretaget i Shanghai. Det videnskabelige fokus ligger på indlæring og aftraditionalisering blandt kinesiske universitetsstuderende. På baggrund af implementeringen af problemorienteret arbejde (PBL), konstitueret i det akademiske samarbejde mellem Roskilde Universitet og East China Normal University, undersøger vi gennem interviews og observationer de kinesiske studerendes håndtering af dette. Rapporten indeholder en teoretisk forklaring af kulturbegreber og modernitet og bruger disse til at belyse de studerendes situation. Vi skaber på baggrund af vores undersøgelser en teori omkring de studerendes aftraditionaliserings- og moderniseringsproces, hvor det blev tydeligt, at de på sin vis har svært ved at håndtere PBL. Dette skyldes, at de aldrig før har mødt sådanne arbejdsmetoder, og derfor har de ikke tidligere erfaringer at trække på.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2012
VejledereJørgen Rafn

Emneord

  • Kina
  • Feltarbejde
  • Læring
  • Aftraditionalisering
  • Tradition
  • Shanghai
  • China
  • Modernisering
  • Læringsmetoder
  • Studerende