The English language as an element of inclusion/ exclusion - The dilemmas of an 'international' university: English, please!

Kathrin Maria Steinhoff

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Abstract Globalisation sets the scene for 21st century living featuring the annihilation of time and space and an overarching interconnectedness of people. The English language is said to be a means of promoting this development. Globalisation has entered every aspect of life, also the sector of higher education. Internationalisation of higher education has thus become an advancing trend in this sector together with the increasing use of English-medium teaching, initiated by global student mobility. The interrelations and effects of internationalisation in higher education are complex and multifaceted and concern all different hierarchical levels within higher education. The aim of this thesis is to look at the effects of internationalisation of higher education on students on the basis of a case study. The case is Roskilde University, a marketed international university in Denmark and its international students. Firsthand experiences from representatives of the different international student groups, i.e. exchange, international full degree and Danish students studying on an international study line are gathered through semi-structured lifeworld interviews. The analysis of the interview data shall give an insight into the interplay of the use of English and the sacrifices and benefits of being an international student in both, the academic and human dimension of student life. The study shows that English can be characterised as both, an element of social inclusion and exclusion. It reveals that the sacrifices and benefits of international student life are highly connected to the English language. However, they are also intertwined with the university’s internationalisation and language policy, thus an institutional perspective cannot be separated form the students’ perspective. On the whole, the project depicts the dilemma between ‘staying local and going global’. Resumé Globaliseringen definerer rammen for livet i det 21. århundrede og medfører en reduktion af tid og afstand og øget indbyrdes forbundethed mellem mennesker. Det påstås ofte at udbredelsen af engelsk understøtter denne udvikling. Globaliseringen er trægt ind i alle dele af samfundet, herunder også de højere læreanstalter. Internationaliseringen af de videregående uddannelser er blevet en stærk og omsiggribende trend sammen med brugen af engelsk som primær undervisningssprog, som konsekvens af studerendes øgede globale mobilitet. Internationaliseringens virkninger og mekanismer er komplekse og mangeartede og griber ind på alle niveauer på de videregående uddannelser. Målet med dette speciale er at beskrive internationaliseringens virkning på de studerende, på baggrund af et case studie. Mit case er Roskilde Universitet, der markedsføres som et internationalt universitet både i Danmark og i udlandet. Førstehåndsindtryk er indsamlet fra repræsentative studerende, ved at gennemføre semi-strukturerede livsverdens interviews. De studerende omfatter både udvekslingsstuderende, udenlandske kandidat studerende og danske studerende, som læser på internationale linjer. Analysen af interviewene afdækker anvendelsen af engelsk, dets konsekvenser, samt fordele og ulemper forbundet med at være international studerende i både akademiske og sociale sammenhænge. Undersøgelsen viser at brugen af engelsk virker som både socialt inkluderende og ekskluderende på samme tid. Fordele og ulemper ved det internationale studenterliv er stærkt knyttet til brugen af engelsk, men påvirkes desuden i høj grad af universitets internationaliserings og sprogpolitik. Det er derfor ikke mulig at adskille det institutionelle perspektiv fra de studerendes perspektiv. Overordnet set viser undersøgelsen de dilemmaer der er forbundet med at opretholde en national forankring samtidig med at indførslen af en internationaliseringsstrategi.

UddannelserEngelsk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jan. 2011
VejledereAnne Fabricius

Emneord

  • English
  • RUC
  • Sociolinguistics
  • Internationalisation of higher education