The effects of Chinese investments upon the sovereign state of Djibouti

Jonas Elrashidy, Christoffer Hebo Smith, Tobias Malik Bangsgaard Jensen, Joana Alexandra Luzio Franco, Spas Dimitrov Spasov & Sara Glavinic

Studenteropgave: Basisprojekt

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2019
VejledereTobias Wuttke