The Calcutta Chromosome - Postkolonial teori som spændingsroman

Marie Løhr, Pelle Amundsen, Camilla Stig-Nielsen, Pelle Uri Christy Geertsen, Salskov Iversen & Anja Catrine

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet lægger sig inden for postkolonial teori og har en problemformulering, der stiller spørgsmålet: Hvordan tematiseres spørgsmål om viden, repræsentation, historiografi og kontrahegemonisk diskurs i romanen The Calcutta Chromosome af Amitav Ghosh? For at undersøge dette har vi beskæftiget os med forskellige teoretikere, der belyser spørgsmål omkring vidensopfattelser og vidensskabelse, repræsentationer af den anden, historiografi og subaltern studies. Vi har brugt The Calcutta Chromosome, der placerer den hvide mand som statist og ’den anden’ som den aktive og mest vidende, hvilket giver et interessant perspektiv på, hvor meget repræsentation påvirker vores opfattelse af ’sand viden’ og historie. Vigtigste teoretiske referencer: Michel Foucault, Stuart Hall, Edward Said, Hayden White og Gayatri Chakravorty Spivak.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005
VejledereHeidi Bojsen

Emneord

  • De(n) subalterne
  • Repræsentation
  • Kontrahegemoni
  • Viden
  • Historiografi
  • Postkolonial teori