The Agency of the Future - An explorative study of how the power of relations can be understood in the innovation of agencies' business model

Louise del Rosario Jensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne afhandling forsøger at belyse vigtigheden af relationer mellem bureauer og kunder i den danske kommunikationsbranche. Mere specifikt undersøger afhandlingen, hvordan relationer kan forstås som en måde at genskabe den traditionelle forretningsmodel på. For netop dette har betydning for det rum af muligheder, som kunden i dag kan navigere i. Resultatet af de senere års udvikling af digitale tendenser og fremkomsten af et nyt relationsparadigme, har medført nye krav og behov fra kundesiden. Dette kræver derfor en helt ny tilgang i forståelsen af kundeforhold, som bør blive betragtet i bureauers forretningsmodel. Afhandlingen besvarer således følgende problemformulering:

Hvordan kan relationer mellem bureauer og kunder forstås i en forretningsmodel-innovations kontekst?

Med afsæt i den kvalitative forskningsmetode, blev det muligt at besvare dette spørgsmål ved at indsamle indsigter, direkte fra kunderne. Afhandlingen fandt flere væsentlige dimensioner, der var afgørende at tage i betragtning, i genskabelsen af den traditionelle forretningsmodel. Et af de centrale elementer, der skabte størst engagement i opfattelsen af forholdet mellem kunder og bureauer, var dimensionen kemi. Med forståelsen af, hvilke parametre der bør ligge til grund for udvikling af relationer, kunne denne nye viden sættes i en forretningskontekst, hvilket resulterede i en relationsfokuseret prototype af en redesignet forretningsmodel. På baggrund af disse fundne resultater, blev det klart, at en forretningsmodel med fokus på relationer, faktisk styres af subjektive behov og krav, der skal tilpasses specifikt til den enkelte kunde. Prototypen giver dog værdifuld viden i hvordan man styrer relationsfænomenet, samtidig med at der skabes innovative initiativer til forretningsmodellen.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato14 jun. 2018
Antal sider74
VejledereInger Jensen & Søren Stig Lommer

Emneord

  • relationer
  • bureau
  • kunder
  • kemi
  • kundeforhold
  • forretningsmodel
  • forretningsmodeller
  • bureaubranchen
  • kommunikation
  • kommunikationsbranchen