The Abyss

Antonia Clasina Seesink, Ida Corina Jahn, Mick Søren Allerup Jensen, Mads Palm Jensen, Elisa Sievers & Kirstine Bruun-Schmidt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Omdrejningspunktet i denne rapport er tilblivelsen af eventen The Abyss. Her vil der bli-ve berørt emner som støjæstetik, farvers betydning og interaktiv kunst. Eventen vil blive anvendt som case til at belyse de respektive teorier, der bruges i for-bindelse med kreativ management af en event. Dette bliver set i lyset af det senmoderne samfund. The Abyss bliver i denne rapport brugt til at skabe refleksioner over de centrale problemstillinger, der er forbundet med æstetik og organisatorisk management af events med interaktiv teknologi. Til udarbejdelsen af eventen har vi haft et samarbejde med Soundforum Øresund og tre svenske kunstnergrupper med det formål at skabe en unik interaktiv event. Rapporten rummer refleksioner såvel som teoretiske aspekter samt en evaluering af The Abyss.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jun. 2008

Emneord

  • Design
  • Lys
  • Event
  • Projektledelse
  • Performance