Test i folkeskolen

Thomas V. Pedersen, Kristine K. Jensen, Martin B. Pedersen, Hans Christian Askou & Julie A. Hjejle

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

#RESUME. Vores projektrapport omhandler debatten, i perioden 2002-2005, om indførelsen af nationale obligatoriske test i den danske folkeskole. Med udgangspunkt i sociologen Pierre Bourdieus teori, og Anders Mathiesens metode, der kan anskues som en direkte forlængelse af Bourdieus teori, har vi udarbejdet en praktisk diskursanalyse; en analyse af feltet gennem fire tidsskrifter: 'Dansk pædagogisk Tidsskrift', 'DI Business', Folkeskolen' og 'Uddannelse'. På baggrund af disse fire tidsskrifter, har vi foretaget en registrering af feltet over fire år. Ved systematisk at gennemlæse de respektive tidsskrifter, har vi konstrueret en registrant, der indeholder citatuddrag fra samtlige artikler omhandlende debatten om test i folkeskolen. I registranten har vi fremanalyseret rationaler og positioner som diskuteres i forbindelse med stridspunkterne vedrørende emnerne; 'test og evaluering' samt 'uddannelse som vare'. Vi har undervejs i projektet benyttet os af, hvad der må siges at være Pierre Bourdieus hovedbegreber; felt, kapitaler, og habitus, samt symbolsk vold, for her igennem at analysere debatten om test i folkeskolen.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereHenrik H. Jensen

Emneord

  • Bourdieu
  • PISA
  • Anders Mathiesen
  • Praktisk diskursanalyse
  • Test
  • folkeskole