Terrorlovgivnings berettigelse

Anders Kejser, Bastian Mosbæk Jørgensen, Camilla Louise Grandt, Louise Holm Hansen, Ea Søgaard Bruun, Mads Peter Rommedahl & Johannes Schultz-Lorentzen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Terrorlovgivningens berettigelse Dette projekt tager udgangspunkt i den danske terrorlovgivning á 2011. Mere specifikt undersøger projektet hvorvidt den danske terrorlovgivning rent faktisk er berettiget, når man medtager alle de konsekvenser som følger med den, samt om terrorlovgivningen er blevet til på rationel vis eller som følge af frygt i samfundet. Til undersøgelse af rationel/frygt-spørgsmålet er der benyttet teoretikerne Thomas Hobbes, Peter Høilund og Ulrich Beck, som hver især har forskellige teorier, som bliver brugt ved dybdegående analyse af lovgivningen. Ved den nærmere undersøgelse af utilsigtede konsekvenser, og betydningen af disse, benyttes dr. jur. Eva Smith og lektor Anders Henriksen, begge ansat ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, som eksperter. The Justification of the Danish Anti-Terror Legislation This study investigates the Danish anti-terror legislation per 2011. Specifically, the study focuses on whether the legislation is actually justified, when all of its unintended consequences are taken into consideration. Moreover, the study tests whether the legislation was created following rational deliberations or as a consequence of widespread fear in the Danish society. In investigating the question of rational vs. fear, three theories are used, advocated by Thomas Hobbes, Peter Høilund and Ulrich Beck. These all differ in their explanations, which are used in an analysis of the legislation. The question of unintended consequences, and whether they represent a serious issue or not, is discussed using J.D. Eva Smith and lector Anders Henriksen, both employed at the University of Copenhagen Faculty of Law, as experts on the subject.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2011
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Rationel overvejelser
  • Frygt
  • Terrorlovgivningen