Territorial stigmatisering i Gellerupparken: Et kritisk blik på Helhedsplanen

Benjamin Wallin Sørensen, Christian Jacobsen & Thomas Kielgast Røddik

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Loïc Wacquants koncept avanceret marginalisering indeholder seks egenskaber. Den fjerde egen-skab, territorial stigmatisering, er omdrejningspunktet for dette projekt. Territorialt stigma skal for-stås som en stigmatisering, der knytter sig til bestemte boligområder, og dermed medfører negative sociale konsekvenser for områdets beboere. Stigmaet produceres og reproduceres oppefra såvel som nedefra. Nedefra i hverdagens interaktioner og oppefra via den politiske diskurs og de politiske ma-kromekanismer, der koncentrerer socialt udsatte i bestemte områder for derefter at gøre beboerne ansvarlige for egne sociale udfordringer. I Aarhus Kommune startede man for over ti år siden en indsats for at gøre op med stigmaet i Gellerupparken. Denne Helhedsplan for Gellerupparken er pro-jektets case. Med Helhedsplanen forsøger Aarhus Kommune at blande beboersammensætningen og ændre områdets fysiske udtryk og derved komme stigmaet til livs. Ved et historiserende sociologisk refleksivt blik viser det sig dog, at de mekanismer der producerer stigmaet, valideres og forstærkes med de politiske rationaler bag Helhedsplanen. Via etnografiske metoder viser projektet ligeledes, at der på mikroplan stadig opleves et territorialt stigma, hvorfor det ikke lykkedes Helhedsplanen at skabe en ny fortælling om området. De makromekanismer der skaber eksistensbetingelser for stig-maet kan ikke behandles på mesoplan, og Helhedsplanens rationaler styrker forståelsen af områdets beboere som ansvarlige for egen elendighed.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider63
VejledereTroels Schultz Larsen

Emneord

  • Wacquant
  • Territorialt stigma
  • Territorial stigmatisering
  • Gellerupparken
  • refleksiv sociologi