Teori og Svar

Andreas M Jespersen, Maria K Sjøstrøm, Stig Neumann, Jakob Kærgaard, Kasper F Hansen & Mads M Kjeldsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet tager udgangspunkt i en undren over hvordan forskellige videnskabelige teorier kan komme med forskellige svar der begge bliver accepteret. Projektet fremhæver dette ved at beskæftige sig med begrebet "køn", og hvordan der arbejdes med dette indenfor to forskellige videnskabsteoretiske retninger, nemlig kritisk teori og socialkonstruktivismen.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • Kritisk Teori
  • Videnskabsteori
  • Videnskab
  • Tvivl
  • Sandhed
  • feminisme
  • Socialkonstruktivisme