Tempus Gnosis

Ian L. S Hegner

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Tiden er ikke et koncept, som uden videre kan indfanges i et kort begreb, selv ikke indenfor den moderne fysik. Men hvad der vides i dag er, at tiden ikke er en uforanderlig og for alle betragtere ensartet størrelse, men derimod er en plastisk variabel størrelse. Tiden vides at være uløselig forbundet med rummet, hvor de danner et fælles begreb der kaldes for rumtiden. Denne er en samling af punkter kaldet rumtids lokationer, hvor universets fysiske begivenheder finder sted. Rumtiden er et fire dimensionalt kontinuum, hvori tiden er et særskilt, endimensionalt underrum hos dette kontinuum. Det er hvad tiden er. Ud fra den teoretiske indsigt man i dag besidder, så må det konkluderes, at spørgsmålet om muligheden for at foretage tidsrejser er et spørgsmål om tilstrækkelig avanceret teknologi, ikke om hvorvidt det er muligt, for det er det tilsyneladende. Der kan faktisk ikke indenfor den moderne fysik påvises nogle årsager til, hvorfor tidsrejser både frem og tilbage ikke skulle kunne finde sted. De eneste indsigelser der fremsættes, baseres på filosofiske analyser af kausalitetsbegrebet, som meget tit bærer præg af vilkårlighed eller logisk ufuldstændig argumentation. Men vores indsigt om tiden i dag kommer ikke fra filosofien, men fra naturvidenskaben.

UddannelserFysik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejlederePeder Voeltman Christensen

Emneord

  • Relativitetsteori
  • Tid
  • Kvantemekanik