Temporalitet og faglig kvalitet i arbejdet: Et studie af spændingsfeltet mellem de organisatoriske rammer og det faglige værdisæt i en pædagogisk institution

Sarah Priscila Villa Serborga

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Interessen for dette speciale er at anlægge et perspektiv, der kan give et indblik i pædagogernes arbejdsliv ud fra et tidssociologisk perspektiv. Dette med henblik på at opnå indsigt om hvilke problematikker, der er til stede i det pædagogiske arbejde. Der ønskes med dette speciale at bidrage til at skabe et mere kvalificeret blik på de udfordringer pædagoger oplever i hverdagen, ud fra en analyse af temporaliteter i en pædagogisk institution. Projektet er gennemført i samarbejde med en daginstitution, hvor der er blevet foretaget observationer og interviews med tre pædagoger. Specialet tager udgangspunkt i en pragmatisktilgang, men er inspireret af kritisk teori og professor Hartmut Rosa. Resultaterne viser bl.a., at pædagogernes arbejdsdag er præget af modsatrettede krav i arbejdet i form af deres pædagogiske faglige værdisæt og de ressourcer og rammer, der er tilgængelige på deres arbejdsplads. Endvidere påviser specialet, at institutionens tidsmiljø bl.a. er præget af acceleration og uforudsigelighed. Dette bidrager til, at der opstår mange tidskonflikter, herunder en oplevelse af arbejdsdagen som uforudsigelig og kaotisk. Dette påvirker især den vigtige rutine og sammenhæng som det pædagogiske arbejde har som værdisæt.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2019
Antal sider65
VejledereHenrik Lambrecht Lund

Emneord

  • Temporalitet
  • tidsmiljø
  • dagsinstitution