Temporale konjunktioner i dansk: Temporal Subordinators in Danish

Sune S Mortensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Specialet er en grammatisk og semantisk undersøgelse af temporale konjunktioner i dansk, dvs. underordningskonjunktioner der (bl.a.) kan etablere kronologiske relationer mellem over- og ledsætning, fx 'før', 'efter', 'mens' og 'da'.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • Grammatik
  • Temporale konjunktioner
  • Temporale ledsætninger
  • Semantics
  • Sprogvidenskab
  • Linguistics
  • Temporal subordinators
  • Grammar
  • Temporal clauses
  • Semantik