Temperaturens indvirken på den retsentomologisk vigtige Calliphora vomitoria-larves varmeafgivelse: The influence of temperature on the metabolism of the forensically important Calliphora vomitoria-larvae

Amalie T Jensen, Sara Hardardottir, Sidsel S Thorborg, Grith M Tønnesen, Malene Langvad & Martin K Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Fluen Calliphora vomitoria er blandt de første insekter der befolker et lig, og deres larver bruges, derfor ofte til at kunne beregne et dødstidspunkt. I den forbindelse er det relevant at have kendskab til de enkelte larvestadiers varmeafgivelse såvel som deres varmetolerance, da dette kan medvirke til bestemmelse af dødstidspunktet. Det er derfor undersøgt hvorvidt der er forskel på de tre larvestadiers metabolisme. Der er benyttet et mikrokalorimeter til at måle larvernes varmeafgivelse ved henholdsvis scanning og isotermiske målinger ved forskellige temperaturer. Ved scanningen erfaredes det, at I-larverne var yderst skrøbelige, idet de døde kort efter at være blevet placeret i mikrokalorimeteret. Resultaterne for de isotermiske målinger inkluderer hermed kun forskellen mellem II- og III-larvernes metabolisme. Resultaterne påviste en signifikant forskel mellem II- og III-larvernes varmeafgivelse. De isotermiske målinger antydede en forskel i temperaturtolerancen, da II-larverne døde mellem 35˚C og 37˚C og III-larverne døde mellem 37˚C og 40˚C. Resultaterne er brugbare indenfor entomologien og lægger op til yderligere undersøgelser.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereSøren Achim

Emneord

  • retsentomologi
  • larver
  • varmeafgivelse
  • varmetolerance
  • C.vomitoria