Temperaturens betydning for overlevelse og vækst hos brunalgen saccharina latissima: The effect of temperature on survival and growth of the brown algae Saccharina latissima

Anja Fabrin Hjort, Heidi Charlotte Højgaard, Lisbeth Dahl Hansen, Mikkel Wettergren Hansen, Nanna Kyung Thorborg & William Høst-Madsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I de seneste årtier er der observeret en tilbagetrækning i bestanden af brunalgen Saccharina latissima (sukkertang) i Danmark. Udover i Danmark ses denne tendens også i Norge, hvor algebestandene trækker sig længere og længere nordpå langs kystområdet. Sideløbende med at bestanden af S. latissima er blevet mindre, er temperaturen i Limfjorden steget. Denne stigning har antageligt haft en indvirkning på S. latissima naturlige habitater i farvandet omkring Danmark og Norge, og en konsekvens af dette er muligvis, at S. latissima trækker sig tilbage eller helt forsvinder fra disse områder. Forsøget blev designet for at vise, hvordan vandtemperaturerne: 5 °C, 10 °C, 15 °C, 17,5 °C, 20 °C og 22,5 °C påvirkede S. latissima. Responsparametrene var vækst, fotosynteseeffektivitet, pigment indhold og overlevelse. Resultaterne fra dette forsøg viste, at algerne voksede bedst mellem 5-15 °C, og at deres vækst derefter faldt, jo højere temperaturen blev, og var markant svækket over 20 °C. PAM-målingerne viste også, at algerne havde et optimum mellem 5-15 °C, men værdierne tydede på, at algerne generelt ikke var stressede. Pigmentmålingerne indikerede, at de stigende temperaturer påvirkede algerne.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jun. 2013
VejledereMorten Foldager Pedersen

Emneord

  • sukkertang
  • Saccharina latissima
  • PAM-fluorescens
  • temperatur