Telemedicin inden for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Memoona Parvaiz & Aia Adnan Radhi

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en kronisk lungesygdom, som dækker over en række forskellige lungesygdomme. Antallet af patienter med kroniske sygdomme forventes at stige massivt i fremtiden, hvilket er en udfordring for det danske sundhedsvæsen, idet sundhedsudgifterne for patienter med kroniske sygdomme er 11 gange større end patienter uden kroniske sygdomme. Der er derfor behov for innovative og billigere løsninger inden for sundhedsvæsnet, hvor telemedicin kunne være en af fremtidens løsninger.
Projektet har derfor til formål at undersøge fordele og ulemper ved telemedicin ved blandt andet at undersøge patienter og klinikeres respons til de telemedicinske løsninger, samt diskutere, hvordan disse eventuelt kan forbedres. For at undersøge patienternes respons til telemedicin, er der blevet udført en spørgeskemaundersøgelse blandt KOL-patienter ved brug af sociale medier. Derudover er der blevet gjort brug af sekundær empiri, i form af rapporter fra KMD Analyse og TeleCare Nord, til at understøtte vores primære empiri og få klinikeres perspektiv med i projektet.
Konklusionen for projektet er, at telemedicin medfører en del gavn for både patienter, klinikere og statens vedkommende, men dog også har sine udfordringer. Heraf er én af de væsentlige udfordringer den manglende fysiske kontakt, som patienterne går glip af ved brug af telemedicin og derfor viser en tendens til at savne. Der diskuteres derudover, med udgangspunkt i videnskabelige artikler, hvilke andre udfordringer der er ved telemedicin, samt hvordan disse udfordringer kan løses.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2019
Antal sider62
VejledereRikke Lybæk

Emneord

  • Telemedicin
  • E-health
  • KOL