Teknologiske husholdninger

Tim Strange Jensen, Thomas Young Hwan Westring Jensen & Jakob Bang Schmidt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektets problemformulering: Hvordan etableres individuelle hverdagspraksisser omkring brug af teknologiske husholdningshjælpemidler? - og hvordan kan forståelsen af hverdagspraksisser bidrage til udvikling af bæredygtighedsstrategier? Med første del af problemformuleringen vil vi forstå udviklingen af hverdagspraksisser. Det indebærer en forståelse af, hvordan de etableres, fastholdes og ændres. Undersøgelsen vil have de individuelle hverdagspraksisser som tema, men vi vil samtidig inddrage den kontekst hvori de etableres kollektivt. Som vi beskriver i metodologikapitlet, er studiet af disse praksisser baseret på beretninger om hverdagslivet, hvor vi vil forsøge at få rationaler om hverdagslivet belyst, for derved at kunne forstå hverdagspraksisserne. Det empiriske udgangspunkt er kvalitative interviews med repræsentanter for husholdningerne. I anden den vil vi forsøge at bidrage til skabelsen af nye bæredygtighedsstrategier, i forhold til omstilling af hverdagspraksisser i husholdninger. Denne strategi have et udgangspunkt, hvor forståelsen af hverdagspraksisser beror på individet, dog som beskrevet ovenfor med inddragelse af den kontekst, hvori disse praksisser etableres kollektivt.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2010
VejledereBent Søndergård

Emneord

  • Husholdninger
  • hverdagspraksisser
  • Brugeradfærd
  • Teknologi
  • Bæredygtighed