Teambuilding

Alexander Kanto, Kristine Baas, Lars Amtoft, Rune Lerke, Annsofie Salomon & Mads Keilberg Johansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt indeholder en beskrivelse af, hvilken rolle teambuilding spiller i det moderne samfund, og hvordan det enkelte individ opfatter kravet om teambuilding. Der benyttes teorier fra sociologer såsom Richard Sennett og Steen Navrbjerg og psykologer såsom Abraham Maslow og Barbro Lennéer Axelson til at beskrive udviklingen på den moderne arbejdsplads, og hvilken rolle teambuilding indtager her. Projektet bygger i høj grad på udtalelser fra to kvalitative interviews af to personer, der er og har været arbejdsmarkedet, hvoraf den ene er en generation ældre end den anden. Vi konkluderer, at teambuilding er et middel til at skabe fælles referencer blandt medarbejderne, nedbryde sociale barrierer og udfylde de mangelbehov i forhold til behovspyramiden, som er skabt hos individet som følge af fleksibiliteten på arbejdspladsen.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2009

Emneord

  • Teambuilding
  • Human Ressource Management
  • Human Relations
  • Abraham Maslow
  • Richard Sennet
  • Arbejdsmarked
  • Hawthorne
  • Psykologi
  • Steen E. Navrbjerg