Tea Party - skabelsen af en politisk magtfaktor

Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Lars Asbjørn Holst & Johannes S. Schultz-Lorentzen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract The focus of this study is the success and influence of the Tea Party movement. In order to clarify this, the study examines the Tea Party movement’s beginning, popularity and the power it exercises over the Republican Party. These aspects are analysed using a combination of sociological and politological theories. The analysis focusing on the beginning and popularity of the Tea Party movement, examines both the internal and external factors surrounding the development and rise in popularity of the social movement. This is done in order to clarify the different parts these factors played, and how they functioned together, influenced the development and success of the Tea Party movement. Furthermore, the power wielded and exercised by the Tea Party movement, is analysed in order to examine how far the movement’s influence reach, and how it manages to use this power to its own gain. The empirical data used for these analysis, consists of both quantitative and qualitative data. Raw statistical data is used to illustrate and support the claims made, and books containing expert analysis based on qualitative interviews and studies are used to get a more nuanced impression. The result of these analysis show, that the main reasons for the Tea Party movement's success and power, were the movements ability to fight for the right political subjects at the right time, and the extensive media coverage of the movement, primarily biased in Tea Party's favour. Because of this, the Tea Party movement has gained influence over a huge part of the republican constituency, and this power it exercises by making the elected republican officials vote in Tea Party favour, out of fear of loosing their seats. Resume Denne rapports fokus er Tea Party bevægelsens succes og indflydelse. Mere præcist undersøger rapporten Tea Party bevægelsens opståen, popularitet og den magt bevægelsen udøver over det Republikanske Parti. Disse aspekter bliver analyseret ved brug af sociologiske og politologiske teorier. Analysen af bevægelsens opståen og popularitet undersøger både interne og eksterne faktorer, omhandlende omstændighederne omkring begyndelsen og den stigende popularitet hos bevægelsen. Dette gøres for at klargøre de forskellige roller, disse faktorer spiller, og hvorledes de spiller sammen, og har indflydelse på Tea Party bevægelsens opstart og succes. Derudover undersøges den magt som Tea Party bevægelsen udøver over det Republikanske Parti, for at give et billede af hvor langt bevægelsens indflydelse når og hvorledes bevægelsen forsøger at bruge sin magt til egen vinding. Empirien anvendt til denne analyse består af både kvantitativ og kvalitativ data. Statistisk materiale anvendes til at illustrere og underbygge analysens påstande, og bøger indeholdende ekspertanalyser anvendes til at give et mere nuanceret billede. Ud fra analysen kan der konkluderes, at de vigtigste årsager for Tea Party bevægelsens succes og magt har været bevægelsens evne til at kæmpe for de rette politiske sager på det rigtige tidspunkt og den omfattende, og primært positive, mediedækning som bevægelsen har fået. På grund af dette, har Tea Party bevægelsen opnået en stor indflydelse over en stor del af den republikanske vælgerkreds, og magten som bevægelsen udøver kommer til udtryk ved, at de republikanske kandidater følger Tea Party bevægelsens holdninger, i frygt for at miste deres politiske embede.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2012
VejlederePeter Nielsen

Emneord

 • Tea Party
 • USA
 • Frame
 • Ulla
 • Magt
 • Politik
 • Steven Lukes
 • Republikanske Parti
 • Konservativ
 • Sidney Tarrow
 • Magtteori
 • Collective action
 • Willy
 • Social bevægelse