TAXAN- VS. OXALIPLATIN-BASEREDE BEHANDLINGER I VENTRIKEL CANCER

Sanne Lindberg

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette bachelorprojekt præsenterer en gennemgang af to tidligere nævnte studier udvalgt gennem en systematisk litteratursøgning. Herigennem undersøges overlevelsesraten og sygdomsforløb for henholdsvis patienter med avanceret ventrikelcancer og patienter opereret med en D2 gastrectomy, som begge enten har paclitaxel- eller oxaliplatin-baserede behandlinger.
Gennem det udarbejdede projekt tilskyndes en kvalificeret diskussion om hvorvidt der er ét af de to kemoterapeutiske midler der fungerer bedre end det andet, således at der undersøges om det vil være formålstjenstligt at identificere et cytostatika, der skal forskes yderligere i. For at tolke på resultaterne vil en gennemgang af teorien og de to stoffers virkningsmekanismer på cancercellen blive gennemgået.
Af resultaterne observeres en tendens til, at de to cytostatika har en nogenlunde ens overlevelsesrate, men i artiklen: ’’The Efficacy of Taxanes- and Oxaliplatin-Based Chemotherapy in the Treatment of Gastric Cancer After D2 Gastrectomy for Different Lauren Types’’ ser det ud til, at diffuse type er mere sensitiv overfor oxaliplatin fremfor taxaner, hvor i intestinal kan man se en bedre resultater for taxaner. Dog fremgår det, at bivirkningerne er højere i oxaliplatin, så man kunne overveje om overlevelsesraten ville se anderledes ud hvis man satte dosen op med taxaner.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider25
VejlederePeter Michael Vestlev

Emneord

  • Ventrikel kræft