Tager vi socialt ansvar alvorligt?

Jeppe Seligmann, Lærke Lindskov, Line Vestergaard, Søren Rasmussen, Patrick Jørgensen & Laura Yde

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport tager sit udgangspunkt i Otto Scharmers idéer forfattet i det kontroversielle værk Teori U. Med dette fundament er det særligt den opstillede samfundskritik, hvor organisationer bliver beskrevet som for store til at løse små, lokalforankrede problemer og for små til at løse de store, globale problemstillinger, der danner afsæt for undersøgelsen af det sociale projekt High:five og den sociale ansvarlighed de positionerer sig som del af. det er hensigten at afdække hvilke forudsætninger, et socialt projekt som High:five, gennem sine metoder og målstætninger, har for at skabe social værdi og derigennem om det sociale ansvar bliver taget alvorligt. I besvarelse af dette vil projektrapporten gennem empirisk indsamlet materiale bevæge sig omkring High:fives forestilling om resocialisering gennem arbejdet - og analysere og diskutere selvsamme ved hjælp af teoretiske forståelse arbejdets betydning for individet. Rapportens resultat problematiserer graden af social værdi High:five generer og fordrer en redefinering af deres målsætning, hvor den unges udvikling i højere grad er i fokus.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2012
VejledereLars Petersen

Emneord

  • Social ansvarlighed
  • Teori-U