Tackling Obesity with Advocacy: Beyond Food and Exercise

Julieth Katherinne Bejarano Mojica

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Overvægt er et kritisk globalt problem. Siden 1980 er overvægtsfremvensen fordoblet i 73 lande og steget i 113 andre. I øjeblikket lider 650 millioner voksne og 340 millioner børn (og unge) af overvægt i verden. Denne verdensomspændende krise har dybtgående sociale, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser for enkeltpersoner, deres familier og samfundet. Hvilke foranstaltninger er der i taget for at bøje kurven for overvægt over hele kloden? Hvem er nøgleaktørerne i denne debat og hvordan tilgår de denne internationale krise? Videre, er disse handlinger skabt en effektiv, meningsfuld, etisk, innovativ og bæredygtig indvirkning på personer med overvægt og deres samfund? Dette er nogle af de spørgsmål, som denne undersøgelse forsøger at svare på ud fra et socialt og socio-psykologisk perspektiv.

Dette speciale undersøger og reflekterer over forskellige fortællinger opbygget af hovedaktører involveret i overvægts-debatten for at forstå, hvordan og hvorfor de har vedtaget en patient-centreret fortælling til at bidrage til (re) kunstruktion af forståelsen for overvægt som en global epidemi. Denne undersøgelse udvikler søger at skabe et kvalitativt perspektiv, der fremmer bevidsthed om fortællingerne blandt udvalgte interessenter og patientrollen inden for forhandlingen af den nye overvægtsdiskurs i en global sammenhæng. Derfor undersøger undersøgelsen (1) den stigende udvikling af den globale fedmedebat siden midten af det tyvende århundrede med fokus på sociale og socio-psykologiske tilgange; (2) påpege de fremtrædende advocacy-bevægelser fra patienter, der bidrager til en sådan debat fra et globalt omfang og slutteligt (3) krystalliserer væksten i patientinddragelsesfortællinger, der anvendes af forskellige interessenter, der er involveret i dette nye paradigme for overvægt som en kronisk sygdomshistorie

UddannelserGlobal Studies, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2019
Antal sider227
VejledereSune Haugbølle & Kasper Bering Liisberg