Tænketanke som kilder - kildekritiske problemer ved brug af Cepos

Hanne Hellisen, Joachim Kühlmann Selliken, Simon Brix Justesen & Lasse Hemmingsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi indledte dette projekt med en hypotese om, at der er problemer forbundet med den danske dagspresses brug af kildekritik over for tænketanken Cepos. I analyseafsnittet har vi vist, at følgende kildekritiske svagheder optræder i de analyserede artikler: ! Der er problemer med at Cepos' udtalelser vægtes højere end andre kilders i rubrikken, og de tillægges dermed mere reel kompetence end de øvrige kilder. ! Journalisten deklarerer ikke Cepos, og en manglende deklarering kan hæmme læserens mulighed for at tage kritisk stilling til Cepos som kilde. ! I enkilde-historier er journalisten ikke kildekritisk over for Cepos. De optræder som ekspertkilde. ! Når Cepos leverer artiklens grundlag, bliver der ikke gået kildekritisk til præmissen bag. ! Der er ikke altid modsvar på kritik fra Cepos, hvilket der bør være ifølge god presseskik. ! Cepos fremstår som ekspert i artikler, hvor de er partskilde. De kildekritiske svagheder i de analyserede artikler har det til fælles, at der ikke eksplicit tages højde for Cepos’ dagsorden i artiklen. Resultatet bliver, at Cepos ofte fremstår som ekspertkilde i sager, hvor de må regnes som partskilde, og derfor behandles som om de besidder en større grad af uvildighed, end det er kildekritisk forsvarligt. På baggrund af dette kan vi altså verificere vores hypotese om, at der er problemer i den danske dagspresses brug af kildekritik over for Cepos. For at undgå denne problematik bør journalisten være sig bevidst, at Cepos er en kilde til holdningsbaseret viden. Beregninger, analyser og kommentarer fra Cepos skal vurderes kildekritisk fx af ekspertkilder, opponerende partskilder eller som minimum af journalisten selv for at give læseren et nuanceret billede af sagen. Ligeledes skal indholdet af en rubrik styret af Cepos være dækkende efter en kildekritisk tilgang til Cepos som partskilde. Læseren bør aldrig være i tvivl, når Cepos agiterer for en særlig dagsorden, og en deklaration af Cepos’ ideologiske baggrund er et godt tiltag i den retning. Kort og godt handler det om at være sig sine kilders tendenser bevidst, og formidle denne bevidsthed videre til læseren.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2012

Emneord

  • Kildekritik
  • Artikler
  • Tænketank
  • Cepos
  • Presseskik