Tåstrupgård: Et område under udvikling

Anders Steensborg, Raja Hamza Ali, Therese Maria Schantz & Anna Hildorf

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Vi har arbejdet med det socialt udsatte boligområde Tåstrupgård i projektet. Vi valgte en række teoretikere som vi mente var med til at belyse vores hypoteser om Tåstrupgårds sociale problemer. Vi anvendte Jan Gehl, for hans arkitekturteorier, Zygmunt Bauman for hans teorier omkring flydende modernitet, og Patsy Healey for hendes kommunikative planlægningsteorier. Med de tre vinkler analyserede vi Tåstrupgård, hvad der er blevet gjort før i tiden for at håndtere problemerne, hvad der bliver gjort i dag, og hvad der er af planer i fremtiden. Til at supplere dette foretog vi to ekspertinterviews, et med Rune Bæklund fra Høje Taastrup kommune, og et med Gert Korvig fra Tåstrupgårds boligsociale team. Analysen førte os derefter videre til diskussionen om hvorvidt Tåstrupgård er et transitområde, og videre om et område kan blive ”for attraktivt”, hvis for mange bymæssige funktioner bliver inkorporeret i området. Vi endte ud med at kunne konkludere, at Tåstrupgård er et område under positiv udvikling. De senere års tiltag igennem bl.a. helhedsplanen fra 2012-2016 har været med til at forbedre området indefra, og flere planer er ligeledes på vej, hvis de bliver godkendt under beboerafstemningen i efteråret. Til sidst har vi perspektiveret vores opgave i forhold til ghettodebatten iblandt medierne og politikerne, da ghettostemplet har negative implikationer for de udsatte boligområder.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider58
VejledereJesper Visti Hansen

Emneord

 • Tåstrupgård
 • Ghetto
 • Planlægningsteori
 • Arkitekturteori
 • Patsy Healey
 • Jan Gehl
 • Bauman
 • Høje Taastrup kommune
 • PRR
 • Sociologi
 • Løsningsforslag