Tålt ophold

Anna Hermann, Mikken Poulsen, Natalie Thulesen & Sera Hejlskov

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Titel: Tålt ophold Dette projekt anskuer, hvorledes vedtagelsesprocessen af L 69 (Tunerserloven) er et udtryk for en samfundsmæssig fejludvikling. Udarbejdelsen sker her ved hjælp af en kritisk teoretisk videnskabsteori og et opstillet normativt ideal gennem Habermas’ teorier om den kommunikative handlen, diskursetik og systemets kolonisering af livsverdenen, samt Honneths anerkendelsesideal. Gennem analysen ved brug af vores normative ideal kan denne lovgivning anskues som værende systemets kolonisering af livsverdenen. Dette indbefatter, at den daværende regering har anvendt en målrationel handlen, der har tilsidesat argumenterne fra andre debatterende aktører og samtidig været med til at fratage udlændinge på tålt ophold retslig anerkendelse. Den daværende regering har i en Foucaultsk optik indtaget en magtposition og skabt de dominerende diskurser for udarbejdelsen af L 69, hvilket ikke indfrier de rationelle mål for en kommunikativ handlen. Title: Tolerated stay This project consider, whether the passing of law L 69 , is an expression of an undesirable societal development. This is done through a critical theory approach, and a normative ideal base on Habermas’ theory on communicative rationality, discourse ethics, the colonization of the public sphere and Honneths theory of recognition. Through the lens of our normative ideal, the law appears to be a colonization by the public sphere of the civic sphere. This means that the government, then in power, was acting with a goal oriented mindset, the arguments made by the other participants in the debate was disregarded and the legal rights afforded people living under “tolerated stay” diminished. The government as viewed through Foucault used their position to guide the formation of the dominant discourse regarding the making of L 69, and thus, does not live up to the standard set by communicative rationality.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • Tålt ophold
  • Lovgivning 69