Systematisk analyse og opdeling af argumenterne i genteknologidebatten: Systematic analyses and classification of the arguments in the debate about gene technology

Louise Hindborg Mortensen, Rasmus Jensen, Sylveser Larsen, Pernille Rikke Eilersen, Charlotte Kæstel Hansen & Karen Høyrup Swiatek

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har undersøgt fordelene ved at inddele argumenter fra genteknologidebatten, med henblik på at give et struktureret indblik i denne. Med udgangspunkt i artiklen ”Moralen som teknologiens nidkære grænsedrager” af Kasper Lippert-Rasmussen, har vi udarbejdet en model til at kategorisere argumenter i den offentlige genteknologidebat. Modellen indeholder fire argumenttyper; risiko, økonomi, værdi og rettighed. For at give et struktureret indblik i debatten, udvalgte vi argumenter der repræsenterer et bredt spektrum indenfor hver af de fire argumenttyper. Vi har analyseret og forsøgt at konkludere på holdbarheden af disse argumenter enkeltvis. Ud fra analyserne, har vi udledt, at det er problematisk at konkludere noget generelt om argumenttyperne og at man derfor bør vurdere argumenterne hver for sig. Problematikken består i, at mange argumenter ofte indeholder aspekter fra flere af argumenttyperne, og derved gør grænserne mellem typerne flydende. Vi mener dog alligevel, at en model over argumenttyper i genteknologidebatten er nyttig, da det giver et godt udgangspunkt for diskussionen af et argument. Dette gør det lettere at sætte sig ind i enkelte argumenter og hvilke aspekter disse indeholder. Abstract We have examined the advantages of classifying different arguments from the debate about gene technology, with the goal to give a structured insight in to this discussion. Using the article, “Moralen som teknologiens nidkære grænsedager” by Kasper Lippert-Rasmussen, as a starting point, we have devised a model to categorize arguments in the public debate about gene technology. The model consists of four argument types; risk, economy, value and rights. In order to give a structured view into the debate, we have picked out arguments which represent a broad spectrum of views within the four types of arguments. We have analyzed and tried to conclude on the strength of these arguments separately. On the basis of these analyzes we have summed up that each argument has to be considered separately, because it is hard to conclude anything general about the argument types. We think this is the case because an argument often contains aspects of several arguments types, which makes the boundaries between the arguments vague. In spite of this, we still think that a model covering the argument types in the debate about gene technology is useful, because it gives a good basis for a discussion about an argument. This makes the single arguments easier to understand and to figure out which aspects they contain.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jan. 2009
VejledereDorthe Posselt

Emneord

  • argument
  • Genteknologi
  • Debat