Syntese af forskellige poly-thiazol derivater med henblik på undersøgelse af en eventuel effektivitetsforbedring af organiske solceller

Kim Sonne, Lars Berg, Jakob Villadsen & Henrik Møller

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

På basis af tre forskellige polymersynteser af hhv. PHBT (poly-5,5'-(4,4'-dihexyl-2,2'-bithiazol)), POPBT (poly-5,5'-(4,4'-(4,4'-dioktylphenyl)-2,2'-bithiazol)) samt PPBT (poly-5,5'-(4,4'-diphenyl-2,2'-bithiazol)) blev organiske solceller produceret for at måle poly-thiazolers effektivitet. PPBT viste ingen solcelle aktivitet, hvilket tillægges for dårlig opløselighed under solcelleproduktionen. PHBT og POPBT kan ikke betragtes som effektive polymere i solceller, idet effektiviteten blot er målt til 0,00054% og 0,0011%. Ved optimering af solcelle konstruktionen hvor PHBT iblandes PCBM (1-(3-methoxycarbonyl) propyl-1-phenyl[6,6]C61) ses en væsentlig forbedring af solcellen, med en målt effektivitet på op til 0,074%. Det konkluderes, på baggrund af denne observation, at poly-thiazoler må betragtes som værende hulkonduktører frem for elektronlederer.

UddannelserKemi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejlederePoul Erik Hansen

Emneord

  • polymer
  • fulleren
  • thiazol
  • PCBM
  • organiske solceller
  • fill faktor